Kvalitativna

Prvi korak uspješne strategije

KVALITATIVNA ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA

Prvi korak uspješne strategije

Kvalitativna istraživanja tržišta ključna su za analizu ponašanja potrošača, motivacije, odluka o kupnji i lojalnosti brendu. Metoda je to koja pruža značajan uvid način na koji potrošači koriste proizvode/usluge i kako se oblikuje njihova pecepcija.

Različiti su načini prikupljanja kvalitativnih podataka ovisno o zahtjevu i potrebi klijenta. Rezultati ovog tipa istraživanja su opisni. Fokus grupe i dubinski intervjui zajedno sa zapažanjima sudionika mogu identificirati važne faktore koji utječu na zadovoljstvo potrošača u pogledu kvalitete proizoda, usluge za potrošače, ponašanja zaposlenika.

Prednosti

 • Rezultat istraživanja su podaci o ponašanju potrošača, njihovim stavovima, preferencijama, lojalnosti i tržišnoj vrijednosti brenda kao i ponašanju prilikom kupnje i potražnje
 • Način provođenja omogućava spontane reakcije i komentare
 • Sudionici stvaraju sinergiju i uključuju se u komentare i ideje drugih sudionika
 • Dobiva se kvalitetan uvid kako potrošači koriste proizvode/usluge tvrtki i kako se njihova percepcija oblikuje
 • Omogućava identifikaciju ključnih čimbenika koji djeluju na zadovoljstvo potrošača po pitanju kvalitete proizvoda, usluge za potrošače/kupce, ponašanja zaposlenika
 • Prati i interpretira neverbalnu komunikaciju (govor tijela, ton glasa) koja daje vrijednost analizi koja slijedi nakon intervjua
 • Istražuje reakcije potrošača na svaki element 4P i dobivanje kvalitetnih povratnih informacija koje pomažu detaljnom podešavanju brend strategije

Fokus grupe

Fokus grupu čini skupina pojedinaca sa zajedničkim interesima i/ili karakteristikama koje okuplja i vodi moderator u interaktivnom okruženju s ciljem dobivanja informacija o temi od zadanog interesa.
Fokus grupe dio su dubinskog istraživanja potreba i motivacije ciljane publike tvrtke. Ova metoda pomaže razvijanju ideje za percepciju postojećeg ili novog proizvoda ili razumijevanja kako slika/kriterij određuje osjećaje koji stoje iza određenog proizvoda/usluge.

Fokus grupe se mogu organizirati i online te koriste internet vezu pomoću koje okupljaju sudionike koji su prijavljeni na virtualnu platformu dostupnu putem linka. Zahvaljujući računalnoj web kameri i audio sustavu moguće je vidjeti i slušati jedni druge, a zatim pokrenuti anketu u skladu s tradicionalnim načinima, s izuzetkom fizičke prisutnosti.

Dubinski intervjui

Dubinski intervju kvalitativna je metoda istraživanja tržišta koja se temelji na povjerljivom razgovoru između ispitivača i ispitanika radi prikupljanja određenih informacija.

Ciljevi

 • Identificiranje uvida o pitanjima koja su važna
 • Prikupljanje mišljenja od teško dostupnih kategorija ispitanika
 • Prikupljanje povratnih informacija o postojećim proizvodima i uslugama
 • Lakše prepoznavanje pozitivnih i negativnih aspekata novih proizvoda i/ili usluga
 • Procjena prikladnosti proizvoda ili usluge u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Razumijevanje razloga ponašanja skupine
 • Prikupljanje nestandardnih mišljenja, stavova, pozicija ciljne skupine
 • Pronalaženje rješenja za sporne situacije
 • Pomoć u prepoznavanju potreba i želja ciljne skupine
 • Dobivanje informacija što kupci zaista misle o tvrtki
 • Sagledavanje novih mogućnosti za razvoj tvrtke ili pojedinih proizvoda i usluga
 • Identificiranje hipoteze i uputa za daljnja istraživanja

Glavna prednost dubinskog intervju je dobivanje povratnih informacija od potrošača iz ciljne skupine kojoj je teško pristupiti. Putem dubinskih intervjua moguće je prepoznati skrivene motive ponašanja, koji su ponekad čak i nešto na što sami potrošači ne sumnjaju što čini ovu vrstu istraživanja jako zanimljivom klijentima.

Uvjeti

Dubinski intervjui može biti učinkovitiji od fokus grupa ako su ispunjeni određeni preduvjeti:

 • Ispitanici su geografski odvojeni jedni od drugih ili je mali broj ispitanika
 • Tema razgovora je složena i može je otkriti samo osoba sa specifičnim, jedinstvenim profesionalnim znanjem i vještinama
 • Postoji potreba za provođenjem ankete među određenom ciljnom skupinom
 • Kada je potrebno intervjuirati ispitanike koji imaju specifične karakteristike (npr. zaposleni u određenim područjima, zaposleni na visokim položajima, oni koji imaju visoku razinu prihoda, vode netipičan način života i/ili koriste premium proizvode/usluge.)
 • U situacijama kada se mišljenje ispitanika može potisnuti mišljenjem skupine (kao na primjer u fokus grupi).
 • Za dublje razumijevanje složenog ponašanja kod kupnje (motivi za kupovinu, percepcija, očekivanja kupaca, stupanj zadovoljstva kupnjom).
 • Za proučavanje svih povjerljivih, osjetljivih, osobnih tema ili pitanja

Ostale metode

Izravno promatranje/promatranje sudionika metoda je promatranja događaja, ponašanja i interakcija kako bi se steklo duboko razumijevanje i prisnost sa zajednicom ili grupom pojedinaca.