Client Login

Pristup aplikaciji

Sa ove stranice biti ćete preusmjereni prema našim sigurnosnim serverima gdje možete pristupiti aplikaciji za pregled rezultata istraživanja. Pritisnite na KLIJENT kako bi bili preusmjereni na stranicu za pregled rezultata istraživanja.

Sa ove stranice biti ćete preusmjereni prema našim sigurnosnim serverima gdje možete pristupiti aplikaciji za ispunjavanje upitnika. Pritisnite na TAJNI KUPAC kako bi bili preusmjereni na stranicu za ispunjavanje upitnika ili registraciju novih tajnih kupaca.