Kvantitativna

Kvantitativna istraživanja tržišta

Kvantitativne metode istraživanja tržišta pružaju mjerljive podatke i statističku sigurnost. Klijentima su zato neizostavan dio poslovanja jer pružaju kvalitetne uvide za izradu brend strategije i razvojne poslovne odluke. Koriste se kada je važno dobiti strateške brojke i objektivno sagledati tržišne uvjete ili ciljne skupine. Provode se u suradnji s neovisnim agencijama za terenski rad. Koriste se u profiliranju publike, analizi brend strategije kao i praćenju brenda i kampanja.

Metode

Kvantitativne metode mogu biti ovisno o načinu provođenja:

  • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – Telefonski intervju uz podršku računala
  • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – Web intervjuiranje uz podršku računala
  • CAPI (Computer and tablet assisted personal interviews) – Osobni intervjui uz podršku računala i tableta
  • PAPI (Paper and pencil interviews) – Pisani intervjui

CATI

Telefonski intervju uz podršku računala

Uz telefonske ankete klijent dobiva potpunu podršku u kreiranju i razvoju upitnika, u provedbi telefonskih intervjua te u prikupljanju i analiziranju podataka. Za klijente organiziramo i provodimo telefonske intervjue s najvišom razinom kvalitete i točnosti, bez administrativnih grešaka. Uz ovu metodu smanjuje se dužina terenskog rada i vrijeme prikupljanja podataka. U svakom trenutku po zahtjevu klijentu se osiguravaju ankete, statistike i izvješća vezana za istraživanje uz potpunu transparentnost.

Učinkovit način prikupljanja podataka koji se lako i jednostavno održava uz pitanja iz unaprijed pripremljenog upitnika. Relativno su niski troškovi, dostupan je velik broj alata za kontrolu kvalitete te mogućnost intervjuiranja bilo koje teško dostupne kategorije ispitanika. Moguće je pozivati i nasumično generirane brojeve kao i posebno odabrane ispitanike iz baze koju je osigurao klijent. Svi razgovori se snimaju, a audio snimke koriste za kasniju analizu

CAWI

Web intervjuiranje uz podršku računala

Metoda koja zahvaljujući Internetu omogućava provođenje intervjua u vrlo kratkom vremenu na velikom uzorku ispitanika koji su u mnogim slučajevima statistički relevantni. Ispitanik ispunjava prethodno pripremljen obrazac s pitanjima, a moguće je dijeliti i multimedijske sadržaje – fotografije, video zapise, poveznice povezane s klijentovim proizvodima i uslugama ili s konkurentskim u svrhu dobivanja izravnih i spontanih informacija. Obrazac se može poslati ili se ispunjava na web stranici. Internetskim intervjuima dolazi se do opće populacije (na primjer stanovnika neke zemlje u Europi ili svijetu, zaposlenika tvrtke itd.) te također i do specifičnih skupina s postavljenim preduvjetima (vlasnici određene vrste proizvoda/predmeta, osobe sa specifičnim stanjima ili zdravstvenim stanjem, itd.).

Prednost metode je učinkovitost, a u većini slučajeva je i najisplativija jer osigurava optimizaciju troškova i vremena. Tvrtke ovom metodom mogu istražiti ponašanje korisnika Interneta i pristupati rezultatima u stvarnom vremenu putem web sučelja. Metoda je to koja pruža način komunikacije i s „neuhvatljivom“ publikom i ne postoje geografska ograničenja provođenja istraživanja.

CAPI

Osobni intervjui uz podršku računala i tableta

Intervjui uživo jedna su od glavnih metoda za prikupljanje kvantitativnih podataka. Ispitivač izravno komunicira s ispitanikom, a pitanja se zasnivaju na strogo strukturiranom upitniku. Intervjui se mogu provoditi bilo gdje, u mjestu rada ili prebivališta ispitanika, na ulici ili u unaprijed određenim prodajnim mjestima. Intervjui ovakvog tipa pomažu odrediti razinu popularnosti brenda i njegove prepoznatljivosti, pomažu definirati optimalnu cijenu, istražiti navike kupovine potrošača, segmentirati ih na temelju njihovog ponašanja prilikom kupovine, procijeniti kapacitet tržišta, analizirati prednosti potrošačkih medija kao i uspostaviti odnos potencijalnih potrošača prema određenom proizvodu ili usluzi.

PAPI

Pisani intervjui

Dok nije bilo računala u principu su se istraživanja radila na način da se intervjui provode uz pomoć papira i olovke. Nakon računalne revolucije to je zamijenjeno drugim načinima prikupljanja podataka. Još uvijek se negdje koristi gdje se podaci prikupljaju iz malog uzorka, uz nekompleksne upitnike i kad je to jednostavnije i brže u nekim posebnim okolnostima.