Kvantitativna raziskava trga

Kvantitativna raziskava trga

Kvantitativne metode tržnih raziskav zagotavljajo merljive podatke in statistično gotovost. Naročnikom so zato obvezen del poslovanja, saj zagotavljajo kakovostne vpoglede pri oblikovanju strategije blagovne znamke ter razvoju poslovnih odločitev. Uporabljajo se, kadar je pomembno dobiti natančne strateške številke in objektivno videti tržne razmere ali ciljne skupine. Najpogosteje pri profiliranju občinstva, analizi strategije blagovne znamke, pa tudi pri sledenju uspešnosti blagovne znamke in kampanje. Izvajajo se v sodelovanju z neodvisnimi agencijami za terensko delo.

Metode

Kvantitativne metode so lahko odvisne od načina izvajanja:

  • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – Telefonski intervju z računalniško podporo
  • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – Spletno intervjuiranje z računalniško podporo
  • CAPI (Computer and tablet assisted personal interviews) – Osebni intervjui z podporo računalnika in tableta
  • PAPI (Paper and pencil interviews) – Pisni intervju

CATI

Telefonski intervju z računalniško podporo

Poleg telefonskih anket naročnik dobi tudi popolno podporo pri pripravi in oblikovanju vprašalnika, pri izvedbi telefonskih intervjujev in zbiranju in analiziranju podatkov. Za naročnike organiziramo in izvajamo telefonske intervjuje z najvišjo stopnjo kakovosti in točnosti, brez administrativnih napak. Pri tej metodi se skrajša terensko delo in čas zbiranja podatkov. V vsakem trenutku se na zahtevo naročnika zagotavlja vpogled v vprašalnike, statistike in poročila vezana na raziskavo z namenom popolne preglednosti.

Učinkovit način zbiranja podatkov, ki omogoča lahek in enostaven način zbiranja ob vprašanjih iz vnaprej pripravljenega vprašalnika. Stroški so relativno nizki, dostopno je veliko orodij za kontrolo kakovosti in možnost anketiranja katere koli težko dostopne kategorije anketirancev. Možno je preklicati tako naključno generirane številke, kot tudi posebno izbrane anketirance iz baze, ki jo zagotovi naročnik. Vse ankete se tudi snemajo, avdio posnetki pa služijo za kasnejšo analizo.

CAWI

Spletno intervjuiranje z računalniško podporo

Metoda, ki zaradi spleta omogoča izvajanje anketiranja v zelo kratkem času na velikem vzorcu ankerirancev, ki so v več primerih statistično pomembni. Anketiranec izpolnjuje predhodno pripravljen obrazec z vprašanji, moožno pa je deliti tudi multimedijske vsebine – fotografije, video zapise, spletne povezave do naročnikovih izdelkov in storitev ali tudi do konkurenčnih z namenom pridobivanja neposrednih in spontanih informacij.

Obrazec se lahko pošlje ali se izpolnjuje na spletni strani. S spletnimi anketami lahko dosežemo splošno populacijo (na primer prebivalcev ene od držav v Evropi ali na svetu, zaposlenega v podjetju in podobno), prav tako tudi specifične skupine s postavljanjem predpogojev (lastniki določene vrste izdelka/predmeta, osebe s specifičnimi stanji ali zdravstvenem stanju in podobno).

Prednost metode je učinkovitost, v večini primerov se tudi najbolj izplača, saj zagotavlja optimizacijo stroškov in časa. Podjetja lahko s to metodo raziščejo obnašanje uporabnikov spleta in pristopajo k rezultatom v realnem času preko spletnega zaledja.

Metoda nudi komuniciranje tudi z »neulovljivo« publiko in nima geografskih omejitev izvajanja raziskave.

CAPI

Osebni intervjui z podporo računalnika in tableta

Anketiranje v živo je ena od glavnih metod za zbiranje kvantitativnih podatkov. Anketar neposredno komunicira z anketirancem, vprašanja pa se zasnujejo na strogo strukturiranem vprašalniku. Anketiranje se lahko izvaja kjerkoli, na mestu dela ali prebivališču anketiranca, na ulici ali na vnaprej določenih prodajnih mestih.

Ta vrsta anketiranja pomaga določiti raven priljubljenosti blagovne znamke in njene prepoznavnosti, pomaga definirati njeno optimalno ceno, raziskati nakupne navade potrošnikov, jih segmentirati na osnovi njihovega obnašanja tekom nakupa, oceniti kapaciteto tržišča, analizirati prednosti potrošniških medijev ter vzpostaviti odnos potencialnih potrošnikov do določenega proizvoda ali storitve.

PAPI

Pisni intervju

Dokler ni bilo računalnikov, so se raziskave izvajale na način, da se je anketiranje izvajalo s pomočjo papirja in svinčnika. Po računalniški revoluciji se je to nadomestilo z drugimi načini pridobivanja podatkov. Ponekod se še vedno uporablja, predvsem pri zbiranju podatkov na manjšem vzorcu pri nezapletenih vprašalnikih in kadar je ta način najbolj preprost in najhitrejši v posebnih okoliščinah.