Marketing i promocija

Case Study Caption

Marketing na prodajnom mjestu i promocija

Jednostavno do više kupaca

Marketing na prodajnom mjestu koristi optimizaciji poslovanja. Uključuje aktivnosti vezane za pripremu robe, njeno pozicioniranje, kao i oglašavanje i promotivne aktivnosti. Zahvaljujući ovakvom pristupu omogućava se razlikovanje od konkurencije u istoj kategoriji, stvaranje komparativne prednosti, iskorištavanje dodatnih mogućnosti za napredak, poboljšavanje vidljivosti proizvoda bitne za potrošača prilikom kupovine. Zaposlenici na prodajnom mjestu odgovorni su za pozicioniranje proizvoda na police, praćenje i nadopunjavanje polica, njihovu svježinu, relevantnost cijena, ispravnost cijena, usklađivanje sa zalihama u skladištu, dostupnost promotivnih materijala, informacije o promocijama i usklađivanje preostalih proizvoda. Dobro praćenje i provođenje navedenih aktivnosti osigurava veću privlačnost proizvoda na policama za kupce te u konačnici bolje rezultate poslovanja.

Ako proizvodi nisu posloženi u skladu s planogramom i standardima, tvrtka će imati manju dobit. Ako promotivni materijali nisu izloženi i vidljivi, također se smanjuje broj potencijalnih kupaca kao i u slučaju da se ne provedu neke druge od aktivnosti marketinga na prodajnom mjestu. Uz pripremu strategije marketinga na prodajnom mjestu, klijentima možemo osigurati i dodatne, korisne informacije kao što su trenutne cijene i promocije kod konkurencije. Također se može pripremiti kao prilog i foto izvještaj.
Prvi korak je priprema projekta i detaljnog priručnika. Trgovinski tim započinje s radom na prodajnom mjestu u skladu s uputama i planom. Nakon određenog perioda vrši se evaluacija novog pristupa i klijent dobiva izvješće s analitikom.

Kako marketing na prodajnom mjestu koristi klijentima:

 • Imamo široku mrežu suradnika u svim velikim i manjim gradovima kao i selima. Imamo supervizore i trgovce u svim režijama
 • Koristimo inovativni softver koji se instalira na pametne telefone trgovaca
 • Uz mobilnu aplikaciju za kupce putem Interneta i osobnog računa klijent može pratiti sve faze procesa marketinga na prodajnom mjestu
 • Učinkovitost i brža ažuriranja klijentima koriste kako bi pravovremeno djelovali sukladno zaključcima dobivenim s prodajnog mjesta
 • Osigurana pouzdanost podataka putem foto i video potvrde s obzirom na geolokaciju. Trgovac se prijavi svaki put kada uđe i napusti lokaciju. Kroz ove prijave, znamo koliko je trgovac proveo na prodajnom mjestu i koliko im je vremena trebalo da stignu do sljedećeg prodajnog mjesta. Sve ove informacije prikazane su u grafovima, što vam omogućuje optimizaciju ruta u budućnosti

Usluge marketinga na prodajnom mjestu koriste mnoge industrije za povećanje svijesti o robnoj marki i proizvodu i pokretanje bolje prodaje na mjestu kupnje. Vizualno marketing na prodajnom mjestu stvara i upotrebljava atraktivne, privlačne prodajne izloge kao tehniku prodaje. Vizualni pristup može pomoći u smanjenju broja zaposlenih i povećanju povrata uloženog po kvadratnom metru.

Uz ovakav pristup, kupcu se predstavljaju proizvodi na kreativan, vizualno privlačan način kako bi ih se više zaintrigiralo i privuklo. Preporuke oko uređenja interijera, održavanja svježih i zanimljivih izloga, dio je ponude naših usluga. Pratimo nove trendove u ponašanju potrošača, poslovanju prodajnih mjesta i dajemo preporuke koje su u korak s vremenom i svjetskim praksama.

Aktivnosti marketinga na prodajnom mjestu uključuju:

 • Postavljanje i uklanjanje materijala na prodajnom mjestu (POS)
 • Standardni marketing na prodajnom mjestu
 • Promotivne aktivnosti
 • Postavljanje i pozicioniranje proizvoda te nadopunjavanje
 • Planogram releji
 • Izgradnja stalaka za prikaz proizvoda
 • Svi drugi zahtjevi

Marketing i promocije

Organiziramo i provodimo različite marketinške događaje i promocije kako bismo povećali svijest kupaca o proizvodu ili marki koji vode ka generiranju prodaje i stvaranju lojalnosti marki. Promocije su vrijedne metode povećanja svijesti o robnoj marki i proizvodu koje evociraju pozitivne emocije kod potrošača i marke. Naš je cilj stvoriti bliskiju vezu između potrošača i branda povezivanjem s dijeljenjem uzoraka proizvoda unutar trgovine ili sa zabavnim, interaktivnim marketinškim kampanjama na lokaciji ili na mreži koje se mogu prisjetiti pozitivnih emocija.

Iskustveni marketing ili event marketing je marketinška strategija koju koristimo za izravno sudjelovanje potrošača u marki uz korištenje brand ambasadora. To je mnogo učinkovitije od gledanja oglasa negdje. Iskustveni marketing uključuje “osjetila” potrošača, tako da su ona dio kampanje. Dakle, možete reći da je iskustveni marketing zaista „doživljaj“ marketinga koji rezultira time da potrošač ima iskustvo s markom, zajedno sa svjesnošću. To može uključivati interakcije uživo kroz događaje ili korištenje društvenih medija za poticanje svijesti i angažmana kroz interakciju što rezultira darovima za uzorkovanje ili otkupljivom nagradom.

Cilj svake promotivne marketinške kampanje je povećati svijest o proizvodu ili povećati privlačnost na novom ciljnom tržištu. Promotivni marketing ima prednost što je vrijedan kako novim kupcima tako i postojećim kupcima – nudi novim kupcima razlog da isprobaju proizvod po prvi put, istovremeno izgrađujući lojalnost kod postojećih kupaca. Također dizajniramo posebne promocije za vrijeme komunikacije uživo između kupaca i prodavaca koje potiču kupnju dodatnih proizvoda.

Primjeri terenskih marketinških kampanja su:

 • Promocije u trgovini

Organiziraju se u trgovinama i različitim lokacijama gdje se uključuju zaposlenici koji promoviraju proizvode/usluge na toj lokaciji.

 • Distribucija na frekventnim mjestima/Promocije na ulici

Uključuje tim koji se nalazi na ključnim frekventim mjestima i distribuiraju proizvode ili promotivne materijale.

 • Promotivne aktivnosti dijeljenja uzoraka

Uključuje tim zadužen za promociju i distribuiranje uzoraka proizvoda s ciljem povećanja svijesti o robnoj marki i proizvodima. Može se odvijati na prodajnom mjestu ili na ulici.

 • Promocije u trgovačkim centrima

Promocije na specifičnim lokacijama za povećanje posjećenosti.

Pružamo detaljna, svakodnevna izvješća o prodaji koja pružaju bitne podatke kao pomoć u marketinškim odlukama.

Pregled prodajnog mjesta

Pregled ili revizija prodajnog mjesta je kontrola koja se vrši kako bi se osigurala njihova usklađenost s operativnim standardima i normama, kao i dizajn trgovačkih mjesta, postavljanje POS materijala, kodeks oblačenja, izgled prodajnog mjesta, unutrašnjosti, eksterijera i ostalog.

Prije pokretanja provodi se analiza i priprema koja uključuje proučavanje standarda standarda klijentovih tvrtki, karakteristika njegovog poslovanja i industrije. Nakon dobivanja pismenog odobrenja za obavljanje inspekcije, osoblje koje će obavljati inspekciju se upućuje, testira i certificira. Za svakog klijenta izrađuje se osobni račun tvrtke na mrežnim platformama.

Po završetku projekta, pripremamo i dostavljamo analitičko izvješće o stanju svakog prodajnog mjesta, uključujući i audio i video zapise, fotografije, potpisane kontrolne liste, upitnik sa subjektivnim i objektivnim blokovima i ostalo gradivo.

Ovim pristupom rješava se:

 • Kontrola kvalitete i svježine proizvoda, poštivanje uvjeta skladištenja, temperaturni način rada, stanje na tržištu.
 • Revizija plasmana prema planogramu, rotacija i relevantnost POS materijala, preporučeni troškovi (vezano za praćenje cijena) i revizija maloprodajnih aktivnosti natjecatelja (promotivni proizvodi, cijene za njih)
 • Provjera dostupnosti, izgleda i tehničkog stanja trgovačke opreme, alata i zaliha
 • Računovodstvo raspoloživosti robe i usklađivanje salda u trgovačkoj sali i u skladištu
 • Praćenje zaposlenika: njihovo poštivanje korporativnih pravila oblačenja, čistoća radnih mjesta i pridržavanje radnog vremena
 • Potrebno je procijeniti učinkovitost istraživanja trgovačkog marketinga, proračune za reklamne kampanje, promociju prodaje, planirajući ukupnu cjenovnu politiku i popularizaciju marke kupca

Ovaj alat koriste redovito: proizvođači, dobavljači, vlasnici prodajnih mjesta, franšizeri, partneri, trgovci i svi oni kojima je to od interesa za poslovanje.