Trženje in promocija

Case Study Caption

Oglaševanje na prodajnih mestih

Enostavno do kupcev

Oglaševanje na prodajnem mestu koristi optimizaciji poslovanja, vsebuje pa vse dejavnosti, povezane s pripravo blaga, njihovim pozicioniranjem ter oglaševalskimi in promocijskimi dejavnostmi. Na takšen preprost način se lahko ločite od konkurentov v isti kategoriji, ustvarite primerjalno prednost, izboljšate način poslovanja in povečate prepoznavnost izdelkov, kar je tudi najbolj pomembno za potrošnika pri nakupu. Zaposleni na prodajnih mestih so odgovorni za postavitev izdelkov na police, spremljanje in dopolnjevanje polic, njihovo svežino, cenovno ustreznost, pravilnost cen, ujemanje zalog, razpoložljivost promocijskih materialov in usklajevanje preostalih izdelkov. Pravilno spremljanje in izvajanje teh dejavnosti zagotavlja večjo privlačnost izdelkov na policah in na koncu tudi boljše poslovne rezultate.

V primeru, da se izdelki ne postavijo po planogramih in standardih ”oglaševanja na prodajnih mestih”, bo podjetje imelo manj dobička. Če promocijski materiali niso prikazani in vidni, se zmanjša tudi število potencialnih kupcev, kar velja tudi, v primeru če se nekatere od oglaševalskih aktivnosti na prodajnem mestu ne izvajajo. Poleg priprave strategije lahko naročniku ponudimo tudi dodatne, koristne informacije, kot so trenutne cene in promocije konkurence. Poročilo lahko pripravimo tudi kot foto ali video reportažo.

Prvi korak je priprava projekta in podrobnega priročnika. Nato trgovinska ekipa odhaja na prodajno mesto in začne z realizacijo projekta v skladu z navodili in načrtom. Po določenem obdobju se oceni nov pristop, stranka pa prejme poročilo z analitiko.

Kako oglaševanje na prodajnem mestu koristi naročniku:

 • Imamo široko mrežo sodelavcev (nadzornikov in trgovcev) v vseh mestih kot tudi vaseh.
 • Uporabljamo inovativno programsko opremo, ki se namesti na pametni telefon nadzornika.
 • Z osebnim računom na mobilni aplikaciji za stranke lahko naročnik spremlja vse faze promocijskega procesa na prodajnem mestu.
 • Učinkovitost in hitre posodobitve naročniku omogočajo hitrejše ukrepanje v skladu z zaključki, pridobljenimi na določenem prodajnem mestu.
 • Zajamčena zanesljivost podatkov s foto in video dokazili ter geolokacijo. Nadzornik se prijavi vsakič, ko vstopi in zapusti prodajno mesto. Na takšen način beležimo, koliko je trgovec časa porabil na določenem prodajnem mestu in koliko časa je trajal transport do naslednjega. Vse te informacije so predstavljene v grafih, kar omogoča dodatno optimizacijo načrtov v prihodnosti.

Storitev oglaševanja na prodajnih mestih že uporabljajo številne industrije za izboljšanje prodajnih rezultatov in izgradnjo prepoznavnost blagovne znamke oz. izdelkov na prodajnem mestu. Vizualno oglaševanje na prodajnem mestu vključuje privlačne prodajne izložbe, kot prodajno tehniko. Vizualni pristop pomaga pri zmanjšanju števila zaposlenih in povečanju donosnosti naložbe na kvadratni meter.

S takšnim pristopom kupcem izdelke predstavimo na kreativen, vizualno privlačen način, ki jih bolj pritegne. Priporočila glede urejenosti prostora, ohranjanja svežih in zanimivih izložb so sestavni del naše storitve. Spremljamo nove trende v vedenju potrošnikov, poslovanju prodajnih mesti, medtem pa svojim naročnikom ponudimo inovativna in sodobna priporočila.

Oglaševalske aktivnosti na prodajnem mestu vključujejo:

 • Postavitev in odstranitev materialov na prodajnem mestu (POS)
 • Standardno oglaševanje na prodajnem mestu
 • Promocijske dejavnosti
 • Postavitev, pozicioniranje in dopolnitev izdelkov
 • Planogram releji
 • Izdelava stojal/izložb za razstavne izdelke
 • Vse ostale zahteve

Promocije

Organiziramo in izvajamo različne vrste marketinških promocij za povečanje ozaveščenosti kupcev o izdelku ali blagovni znamki, ki vodijo do prodaje in ustvarjajo zvestobo znamki. Promocija je dragocena metoda za ozaveščanje pozitivnih čustev kupcev o blagovni znamki in izdelkih. Naš cilj je ustvariti tesnejšo povezavo med potrošnikom in blagovno znamko z deljenjem vzorcev izdelkov ali z interaktivnimi marketinškimi kampanjami na spletu.

Izkustveni ali event marketing je marketinška strategija, ki jo uporabljamo za neposredno vključevanje potrošnikov v blagovno znamko z uporabo brend ambasadorjev. To je veliko bolj učinkovit način promocije kot gledanje oglasov, ker vključuje »čustva« potrošnika in ustvari občutek sodelovanja v kampanji. Torej lahko rečemo, da je izkustveni marketing res “izkušnja”, ki rezultira s tem, da ima potrošnik izkušnje z blagovno znamko, skupaj z zavedanjem. To lahko vključuje tudi interakcijo v živo skozi dogodke ali uporabo socialnih medijev za spodbujanje ozaveščenosti, ki se kasneje nagradi z določeno nagrado.

Cilj vsake promotivne marketinške kampanje je povečati zavest o določenem izdelku in privlačnost na novem ciljnem tržišču. Promotivni marketing ima prednost zaradi njegove učinkovitosti na nove kot tudi že obstoječe kupce. Novim kupcem ponuja možnost, da prvič probajo izdelek, hkrati pa tudi gradijo lojalnost pri že obstoječih kupcih. Prav tako izdelujemo posebne promocije v času komunikacije med kupci in prodajalci, ki spodbujajo nakup dodatnih izdelkov.

Primeri terenskih marketinških kampanj so:

 • Promocije v trgovini:

Organizirane so v trgovinah in na različnih lokacijah, kjer zaposleni promovirajo izdelek / storitev.

 • Ulične promocije

Vključuje ekipo, ki se nahaja na ključnih frekvenčnih lokacijah in distribuira izdelke ali promocijske materiale.

 • Promocijske dejavnosti z vzorci

Vključuje ekipo, zadolženo za promocijo in distribucijo vzorcev izdelkov s ciljem povečanja ozaveščenosti o blagovni znamki in izdelku. Locirana je lahko na prodajnem mestu ali pa na ulici.

 • Promocije v trgovskih centrih:

Promocije na določenih lokacijah za povečanje prometa.

Ponujamo podrobna vsakodnevna poročila o prodaji, ki zagotavljajo informacije, ki vam bodo v pomoč pri izbiri pomembnih marketinških odločitev.

Pregled prodajnega mesta - boljše poslovanje s sledenjem

Pregled ali revizija prodajnega mesta je kontrola, ki se izvaja, da se zagotovi njihova skladnost z operativnimi standardi in normativi, kot je tudi dizajn prodajnega mesta, namestitev POS materialov, kodeks oblačil, videz prodajnega mesta, notranjost in zunanjost prostora itd.

Pred začetkom pregleda naredimo analizo in pripravo, ki vključuje proučevanje standardov podjetja (naročnika) ter značilnosti poslovanja. Po pridobitvi pisnega dovoljenja za izvajanje inšpekcijskega pregleda se osebje, ki bo opravljalo inšpekcijski pregled, napoti, testira in certificira.

Po zaključku projekta pripravimo in predložimo analitično poročilo o stanju vsakega prodajnega mesta, vključno z zvočnimi in video posnetki, fotografijami, podpisanimi kontrolnimi seznami, vprašalnikom s subjektivnimi in objektivnimi bloki ter drugim materijalom.

Vsebina pregleda prodajnega mesta:

 • Nadzor kakovosti in svežine izdelkov, skladnost s pogoji skladiščenja, temperaturni režimi, tržni pogoji.
 • Revizija planograma, rotacija in ustreznost POS materialov, priporočeni stroški (povezani s spremljanjem cen) in revizija maloprodajnih postopkov konkurentov (promocijski izdelki in njihove cene).
 • Preverjanje razpoložljivosti, videza in tehničnega stanja opreme, orodja in zalog.
 • Obračun razpoložljivosti izdelkov ter usklajevanje razlike v prodajnem prostoru in skladišču.
 • Spremljanje zaposlenih: njihova skladnost s kodeksom, čistoča delovnih mest in spoštovanje delovnega časa.
 • Ocenitev učinkovitosti trženjskega marketinga, proračunov za reklamne kampanje, pospeševanje prodaje, načrtovanje celotne cenovne politike in popularizacijo blagovne znamke.

To orodje redno uporabljajo: proizvajalci, dobavitelji, lastniki prodajnih mest, dajalci franšize, partnerji, trgovci itd.